Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ………………………………………… ΗΜΕΡ.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να κάνετε τις πράξεις και τις επαληθεύσεις τους:

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΠΡΑΞΗ
1η  δοκιμή
2η  δοκιμή
3η  δοκιμή
2.345+ 7.267ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΠΡΑΞΗ
1η  δοκιμή
2η  δοκιμή
6.738


- 5.267

  


2. Να κάνετε τους πολλαπλασιασμούς:
231
563
Χ 25
Χ 93. Να κάνετε τη διαίρεση και τη δοκιμή της:  
          
1.345   3                  επαλήθευση             
...................                                                                                                                              ...................                                                                          ...................                                           
...................                                                                          ...................                                           
                              ...................                                           
                              ...................                                           
4. . Το εισιτήριο στο λεωφορείο  έχει 6 ευρώ. Έχει  23 επιβάτες. Πόσα ευρώ θα εισπράξει σ’ αυτό το δρομολόγιο;    
ΛΥΣΗ                                 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
...........................       ................................................................................
...........................       ................................................................................
...........................       ................................................................................
5. Να υπολογίσετε με το μυαλό σας τα αποτελέσματα:
35 • 100 = ..............             100 • 108 = ...........           345 • 10 = ................
28 • 100 = ..............             100 • 67 = ...........             15 • 1.000 = ................
1.800 : 6 = ………..              240 : 40 = ………             450 : 9 = ………..
2.000 : 5 = ……….                 3.600 : 90 = ………      1.000 : 10 = …………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: