Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ)ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ
(ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ)
ΟΝΟΜΑ:..................................................      ΗΜΕΡ. ..........................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ακούω και γράφω:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Γράφω  στη γενική του ενικού το δεύτερο ουσιαστικό:
Ο φράχτης – ο ανθόκηπος             ............................................................................
Το καθήκον – ο δήμαρχος             .................................................... ........................
Οι εγκαταστάσεις – ο όμιλος          ............................................................................
Η αυτοθυσία – καλόγερος              ............................................................................
Η ευτυχία – ο άνθρωπος                ............................................................................
Ο χώρος  -  ο παιδότοπος               ............................................................................
3. Γράφω τα  ρήματα που προκύπτουν από τα ουσιαστικά:
ο διορθωτής …………………………….    ο κουρέας ……………………………
ο χτίστης ……………………………….     ο ζυμωτής …………………………...
ο μαθητής ………………………………     ο ζωγράφος …………………………..
ο ψαράς …………………………………    ο διαβάτης……………………………
4. Να μετατρέψεις τις παρακάτω προτάσεις από  ρηματικές σε ονοματικές και αντίστροφα:
ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ
ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ
Η συνεργασία των εργατών

Η συνάντηση των συμμαθητών

Η συμπλήρωση των αιτήσεων


Απαγορεύεται η είσοδος

Αυξάνεται η ρύπανση

Μεταφέρονται τα έπιπλα
5. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν:
Είναι βράδ..... Ένα στάχ....... πιάστηκε στο δίχτ....... Από το μάτ..... κύλησε ένα καυτό δάκρ.......
Στο καΐκ..... μαζεύουν το δίχτ....... Το λιμάν...... είναι γεμάτο καΐκ....α.
Το μικρό γατάκ...... κυνηγάει το  ποντίκ...... μέσα στο σπίτ...... αλλά και στον κήπ.......
6.Βάζω (Α) για τις απλές και (Σ) για τις σύνθετες προτάσεις.
(......) Ο Νίκος και ο Γιώργος παίζουν μπάλα.   (......)  Ο Πέτρος πήγε βόλτα.
(......)Τα παιδιά γράφουν τα μαθηματικά και τη γλώσσα.   (......) Παίζω κυνηγητό.
6. Υπογραμμίζω τα οριστικά άρθρα και κυκλώνω τους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμίες.
Το Γιάννη όταν έγινε 4 χρόνων τον γράψαμε στο κολυμβητήριο.
 Γιατί δεν τους είπες να έρθουν μαζί με τους φίλους τους στο πάρτι.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: