Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 12 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 21 -22 - 23 -24 και την εργασία 1α στη σελίδα 62 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 63
Ορθογραφία τις λέξεις των εργασιών 4, 5 στη σελίδα 24
Την εργασία 6 στη σελίδα 6.
Τη γραμματική στις σελίδες 22 -23-24 (απόλυτα- τακτικά αριθμητικά - κλίση αριθμητικών - γραφή εννιά - ένατος - σύνθετες λέξεις με αριθμητικά)
Κλίνω την πρόταση στο ενεστώτα και τον παρατατικό:
Κάθομαι και διαβάζω το μάθημα. 
Κλίνω την πρόταση στο ενεστώτα:
Βιάζομαι και κάνω λάθη. 
Βρίσκω ένα θέμα που με ενδιαφέρει από την εφημερίδα, το διαδίκτυο κλπ. για να γράψω ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα μέχρι τη Δευτέρα.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 72-73- 74 και τις εργασίες 2,1α στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 72 -73 και την εργασία 1β στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αρχιτέκτονες του Παρθενώνα ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το νερό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: