Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 14 - 1 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 115 -116 -117.
Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 65 - 66 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 65 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 25
Την εργασία στη σελίδα 25
Την εργασία 3δ,ε στη σελίδα 66 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 60 -61. Κάναμε πράξεις συμμιγών στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ:Την εργασία 1 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις:
     3μ     1δεκ.       8εκ.                                           8μ.  5δεκ.    9εκ.
-   1μ.     3δεκ.      6εκ.                                       + 4μ.   9δεκ.    8εκ.


  7κιλά        301γραμμ.                                     5κιλά        635 γραμμ.
- 1κιλά       935 γραμμ.                                 + 6κιλά        838 γραμμ.

ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 64.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε πώς χωρίζονται τα ζώα και για κάθε κατηγορία από τα σπονδυλωτά θα ξέρουμε και δυο ζώα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: