Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 23 - 2 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 76 -77 - 79 και συζητήσαμε τις εργασίες στις σελίδες 16 -17 -18 στο Τετράδιο εργασιών..
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική στις σελίδες 76- 77
Ορθογραφία τις λέξεις της σελίδας 79
Γράφω δυο προσκλήσεις στο τετράδιό μου (μια για τους μεγάλους, μια για τους συμμαθητές) , όπως κάναμε  προφορικά στην τάξη.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 98 -99 -100 και τις εργασίες στη σελίδα 38 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 98 - 99
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΏΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το νερό.
Ζωγραφίζω τον κύκλο του νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: