Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΟΝΟΜΑ: .........................................................                    ΗΜΕΡ. ..................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Μετατρέπω τους αριθμούς:
2,3 εκ.  =  ..........................χιλ.                       1,5 δεκ.  =  ..................................... χιλ.
1 μ. = ............................... δεκ                        2,3 μ =  ....................................... εκ.

4,5 εκ = ..................................χιλ.                  2,4 δεκ. = .....................................χιλ.
2 δεκ = .......................           ..χιλ.                 45 εκ . = ......................................χιλ.

2. Συμπληρώνω τον πίνακα:
ΑΚΕΡΑΙΟΣ
ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ
ΣΥΜΜΙΓΗΣ
ΚΛΑΣΜΑ
345 δεκ.
2,45 μ.
1μ. 5 εκ.
23/10μ.
23 χιλ.
1,566μ.
1μ 4δεκ. 8 χιλ.1κ. 45 γραμ.


1,45κιλά


2456 γραμμ.
1,009 κιλά
1 κιλ. 70γραμ.

14.567γραμ.
3. Ο μανάβης της γειτονιάς αγόρασε 5 κλούβες ντομάτες. Ζύγιζαν οι ντομάτες και οι κλούβες  μαζί  32,560 κιλά. Οι ντομάτες που πούλησε ήταν 29 κιλά και 600 γραμμάρια. Πόσο ζύγιζαν οι κλούβες;
ΛΥΣΗ: ................................................................                     ΑΠΑΝΤΗΣΗ ...........................................................................          ...................................................
...........................................................................          ...................................................
...........................................................................          ...................................................

4.  Υπολογίζω με το νου:
2 – 0,20 =  ................              1 – 0,001 = .................              2,45 + 0,60= ...............
3,5 + 0,3 = ...............             2,50 + 0,80 = ................             5 – 1,20 = ...................

Δεν υπάρχουν σχόλια: