Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

ΤΕΣΤ 9ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(ΤΕΛΟΣ 9ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ:..................................................................  ΗΜΕΡ.................................. 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Ακούω και γράφω:
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Χωρίζω τις λέξεις σε συλλαβές:

Βιβλίο

Άστρο

Άφθονο

Λάσπη

Δακρύζω

Περπατώ


3. Σχηματίζω σύνθετες  λέξεις:
Άνθη + κήπος = ..................................................................
Ήλιος + βασίλεμα = ............................................................
Λάχανα + κήπος = .............................................................
Λουλούδι + τόπος = .............................................................

4.Γράφω  τις λέξεις   στη σωστή σειρά, ώστε να σχηματιστούν προτάσεις:
πρωί, αλλά, το,  έβρεχε απόγευμα, ήλιο, είχε
.................................................................................................................................
Γιάννης, όλες, τις, ξέρει, πρωτεύουσες, ο, των, Ελλάδας, νομών, της
.................................................................................................................................

5. Υπογραμμίζω τα χρονικά επιρρήματα:
Ο Νίκος γύρισε στο σπίτι αργά.
Μεσάνυχτα ήρθε  ο Γιάννης σπίτι ενώ είχε φύγει από τα χαράματα.

6. Συμπληρώνω με την ερωτηματική αντωνυμία ποιος ή το επίρρημα πιο:
Ο Νίκος είναι ................ ψηλός από το Γιάννη.
.............. παιδί είναι το  .................... ψηλό στην τάξη;

7. Βάζω  τα ρήματα των παρενθέσεων στον υπερσυντέλικο:
Ο Κολόμβος δεν( φαντάζομαι)  ..................    ........................... ότι υπήρχε μια άλλη ήπειρος.
(αρχίζω) Πριν τερματίσουν οι αθλητές, οι θεατές ................... ......................... να χειροκροτούν.

8. Γράφω τους χρόνους των ρημάτων όπως στο παράδειγμα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
Ασπάζομαι
ασπάστηκα
Έχω ασπαστεί
Στέκομαι


Δένομαι


ΧτενίζομαιΔεν υπάρχουν σχόλια: