Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 31 - 3 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 8 -9 - 10 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
Μιλήσαμε για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων και μάθαμε να αναγνωρίζουμε τα ουσιαστικά και τα επίθετα.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 10 (το κείμενο που σημειώσαμε)
Την εργασία  3 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων: τις όμορφες - τον πίνακα
Ορθογραφία την εργασία 5 στη σελίδα 10
Τη Δευτέρα θα γράψουμε το τεστ του 2ου τεύχους. Διαβάζουμε το λεξιλόγιο και τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 98 -99 και τις εργασίες 1,2,3 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ Την εργασία 4 στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών.
Υπολογίζω τα αποτελέσματα όπως κάναμε στα παραδείγματα στο σχολείο(όπου χρειάζεται κοιτάω και τον πίνακα με τα πολλαπλάσια του 25 στη σελίδα 99 του βιβλίου) (ΌΧΙ ΚΑΘΕΤΑ)
765 : 35 =                    645 : 15 =               14.855 : 25 =                  10.655 : 25 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 97 - 98
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 98
Την εργασία 7 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
Γράφω τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω και γιατί. (3 - 4 σειρές).

Δεν υπάρχουν σχόλια: