Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ

Τα κύρια σημεία του μαθήματος εδώΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΞΩΡΙΖΕΤΑΙ

Ο Μ. Αλέξανδρος πεθαίνει χωρίς να έχει αφήσει διάδοχο. Οι στρατηγοί του προσπαθούν να βρουν λύση αλλά δεν μπορούν. Έτσι αρχίζουν οι συγκρούσεις και το κράτος του χωρίζεται στα κράτη της Αιγύπτου, της Μακεδονίας, της Συρίας που λίγο αργότερα χωρίζεται και στο κράτος της Περγάμου. Η Ρωξάνη, η γυναίκα του Μ. Αλεξάνδρου, γεννάει ένα αγόρι που ονομάζεται Αλέξανδρος.
ΚΡΑΤΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Ιδρυτής ο στρατηγός Πτολεμαίος. Πρωτεύουσα του είναι η Αλεξάνδρεια που γίνεται πνευματικό κέντρο όλου του κέντρου.
ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρχηγός του ο Κάσσανδρος. Εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό κράτος στην Ελλάδα. Συγκρούεται, συχνά, με τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Πολλοί Έλληνες πηγαίνουν σην Ασία και στην Αίγυπτο.
ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
Ιδρυτής ο Σέλευκος. Πρωτεύουσα του η Αντιόχεια. Τεράστιο κράτος με πολλές δυσκολίες στη διοίκηση. Διασπάται αργότερα και δημιουργείται και το κράτος της Περγάμου.
ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Ιδρυτής ο Φιλέταιρος. Πρωτεύουσα η Πέργαμος. Περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: