Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 12 - 5 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 49 -50 στο Τετράδιο εργασιών,   την εργασία στη σελίδα 47,  επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο και το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 152 -153 στο Ανθολόγιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3,4 στο φυλλάδιο.
Για τη Δευτέρα ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα  47.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 16 -17 και τις εργασίες 1,2,4,5 στις σελίδες 18 - 19  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6  (όχι τον πίνακα) στη σελίδα  19  στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 117 -118 και την εργασία 2 στη σελίδα  44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 118 και την εργασία 2 στη σελίδα  44 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: