Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 24 - 5 -2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 60 - 61 - 62 - 63 και τις εργασίες στις σελίδες 58-59  στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το 1ο κείμενο στη σελίδα 60
Γραμματική στις σελίδες 58 (σύνδεσμοι) 59 (μετοχές) 61 (συντελεσμένος μέλλοντας).
Την εργασία 1 β (γράφω ένα επιχείρημα για τη χρήση του ίντερνετ) στη σελίδα 59 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία: Την 2η και 3η πρόταση της εργασίας 4 στη σελίδα 63.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 137 - 138 και τις εργασίες στις σελίδες 52,53 στο Τετράδιο εργασιών. Μιλήσαμε για το νομό και την πόλη μας.
ΕΧΟΥΜΕ:Το φυλλάδιο για τη Βέροια.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: