Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 - 5 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 178 - 179 - 180 στο Ανθολόγιο.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την ίδια.
Θα διαβάσουμε τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε (φυλλάδιο  - Τετράδιο εργασιών)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 26 - 27 στο Τετράδιο εργασίων και τις εργασίες στις σελίδες 126 - 127
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασίων.
Κάνω τις πράξεις:
  5 ώρες  13 λεπτά                               7 ώρες    3 λεπτά                         4 ώρες 56 λεπτά
- 2 ώρες 53 λεπτά                           -   4 ώρες  7 λεπτά                      + 42 ώρες 26 λεπτά
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 113, 132 και στις σελίδες 47 (προφορικά) 48 στο  Τετράδιο εργασίων.
ΕΧΟΥΜΕ: Θα διαβάσουμε τις σελίδες 132 (βιβλίο) , 48 στο Τετράδιο εργασίων και το φυλλάδιο (τήξη , πήξη κλπ) για την επόμενη φορά
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Τελειώσαμε το βιβλίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: