Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 31 - 5 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 78 - 79 - 80 - 81 -  82
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τις σελίδες 83 - 84
Ορθογραφία τον πίνακα στη σελίδα 82 (τα παραθετικά από έξω)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,3,4 στις σελίδες 128 - 129 και τις εργασίες 4, 5 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία 2 στη σελίδα 128 (γράφουμε όλα τα απότελέσματα των πράξεων).
 Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
49.565 : 72 =                    36.948 : 18 =
Κάνω τις πράξεις:
    5 χρόνια   3 μήνες 8 μέρες                        9 χρόνια 8 μήνες  15 μέρες
  - 2 χρόνια   4 μήνες 7 μέρες                    -  2 χρόνια 5 μήνες  25 μέρες

Αύριο το σχολείο δε θα λειτουργήσει, γιατί θα γίνει η Γενική Συνέλευση των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: