Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 - 6 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 64-65  στο Τετράδιο εργασιών και το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3 μισή και εξηγήσαμε την 5 στις σελίδες 83 - 84 - 85
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 83
Ορθογραφία την ίδια
Τις εργασίες 3,5 στη σελίδα 85
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 130 -131 -132 -133 και τις εργασίες στις σελίδες 32 - 33 - 34  - 35 (όχι 5,6) στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 35στο Τετράδιο εργασιών.
Το συμπέρασμα στη σελίδα 133
Ομοιότητες και διαφορές κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου,
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 134 - 135
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 135

Δεν υπάρχουν σχόλια: