Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 9 - 6 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Αρχίσαμε την επανάληψη των γραμματικών φαινομένων που μάθαμε την σχολική χρονιά.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Αρχίσαμε την επανάληψη των φαινομένων που μάθαμε την σχολική χρονιά.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω την πρόσθεση και τις δοκιμές:
   32.548  +14.697 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τα μαθήματα και τις εργασίες στις σελίδες 144 -145 -146 -147 -148

Δεν υπάρχουν σχόλια: