Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΕΛΛΑΔΑ)
ΟΝΟΜΑ:…………… ……………..   ΗΜΕΡ. .............................
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
    1.    Γράφω τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.


2. Συμπληρώνω:
Η χώρα μας :                                  _____________________
Η πρωτεύουσα της :                       _____________________
Το μεγαλύτερο ποτάμι της:           ______________________
Η μεγαλύτερη λίμνη της:              _______________________
Το ψηλότερο βουνό της:             _______________________
Το γεωγραφικό μας διαμέρισμα: _______________________
Δυο βουνά του διαμερίσματος μας : _____________  ____________
Ο νομός μας:                                  _____________________
Η πρωτεύουσα του νομού:             _____________________
Δύο βουνά του νομού:    _______________    __________________
Δύο ποτάμια του νομού: _______________   __________________
Δύο πόλεις του νομού: _______________    ___________________
3.     Γράφω οκτώ (8)  νομούς και τις πρωτεύουσές τους από το γεωγραφικό μας διαμέρισμα.
ΝΟΜΟΙ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


4.     Ποιο έργο χαρακτηρίζεται σημαντικό για  έναν τόπο και τι χρειάζεται για να γίνει;
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. Βάζω (Σ) για το σωστό και (Λ) για το λάθος:
( .......) Τα γεωγραφικά διαμερίσματα είναι μικρότερα τμήματα στα οποία χωρίζουμε την Πατρίδα μας.
( .......) Ένα βουνό της Μακεδονίας είναι ο Παρνασσός.
(........) Ο νομός Ημαθίας βρίσκεται στην Θεσσαλία.
(......) Πρωτεύουσα του νομού Πέλλας είναι η Πέλλα.
(…..) Στη Μακεδονία βρίσκεται η μεγαλύτερη πεδιάδα της Ελλάδας.
(........) Η κατασκευή ενός μεγάλου έργου σε έναν τόπο έχει μόνο θετικά αποτελέσματα.
(........) Οι κάτοικοι της Ημαθίας ασχολούνται με τη γεωργία και την αλιεία (ψάρεμα).
(........) Ποτάμια της Μακεδονίας είναι ο Νέστος, ο Λουδίας, ο Γαλλικός κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: