Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 15 - 12 - 2016

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 3 στις σελίδες 37 - 38.
Κάναμε την τελευταία άσκηση στο φυλλάδιο.
Κάναμε πρόβα για την χριστουγεννιάτικη γιορτή 
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία και ανάγνωση τα ίδια.
Τη γραμματική στη σελίδα 37 - 38
Την εργασία 3 στη σελίδα 72 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 35, 56 και στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την επόμενη φορά θα γράψουμε τεστ της ενότητας. Θα διαβάσουμε το μάθημα στη σελίδα 56 (πολύ καλά : Τι είναι πολιτισμός)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε μετατροπές αριθμών .
Κάναμε τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 22
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τον πίνακα:

ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
κλάσμα
397 εκ.

3 μ. 6 εκ.

3.596 λεπτά2,5  ευρώ
2 ευρώ 5 λεπτά

1.493  γραμμ.
2,5 κιλά
2κιλά 35 γραμμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: