Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 89 - 90 - 91 - 92 και τις εργασίες στη σελίδα 25
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 89
Γραμματική τη σελίδα 91
Ορθογραφία τις προθέσεις στη σελίδα 91
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2α στις σελίδες 78 - 79
ΕΧΟΥΜΕ: Να σχεδιάσουμε το τετραγωνικό δεκατόμετρο στη σελίδα 79 (2β)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Μάθαμε για το Μωυσή.
ΕΧΟΥΜΕ: Το κείμενο: Η Φλεγόμενη Βάτος, με λίγα λόγια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: