Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 28 - 2 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία δ στη σελίδα 83 και τις εργασίες 1,2,3,4,6 στις σελίδες 18  - 19 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα 19 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία 4 στο φυλλάδιο, όπως κάναμε το παράδειγμα στον πίνακα.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 97 -98 - 99 - 100 και τις εργασίες στις σελίδες 37 - 38  στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 98 - 99
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 86 - 87
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 87 και την εργασία 22 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: