Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 16 - 3 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 37 -38 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε τα μαθήματα και τις εργασίες στις σελίδες 27 - 28 . Διαβάσαμε τις 20 πρώτες στροφές του  Ύμνου στην Ελευθερία.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 27
Ορθογραφία την ίδια
Την εργασία 1 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 94- 95 - 96  και την εργασία 2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 96
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Έγινε πρόβα για τη γιορτή από τη μουσικό του σχολείου μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: