Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 29 - 3 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1, 7 και συζητήσαμε την 2 στις σελίδες 34 -35
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 34
Ορθογραφία το 1ο και το 2ο στίχο της τελευταίας στροφής.
Γράφω ένα κείμενο χρησιμοποιώντας 5 τουλάχιστον λέξεις από τις παρακάτω:
σάρισα, ξίφος, μάχαιρα, θώρακας, ασπίδα, δόρυ, κυνήγι, παγίδα, άλσος, στεφάνι, χιτώνας, ιερό, μόρφωση, βασιλιάς, φιλία, άλογο, πίστη, προστασία,φύση
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1, 2, 3, 4, 5 στις σελίδες 34, 35 και τις εργασίες 1, 2 και την 3 μισή στις σελίδες 36, 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 2 στη σελίδα 100 και την εργασία 3 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 102, 103
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" και την λέξη Πάσχα από τις λέξεις στη σελίδα 103

Δεν υπάρχουν σχόλια: