Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 30 - 3 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 41 - 42 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 36 -37 και τις εργασίες 3,4,5 στις σελίδες 34 - 35 και την εργασία 8 στη σελίδα 39
Θυμηθήκαμε τη γραμματική αναγνώριση των ρημάτων.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 36  -37
Ορθογραφία την εργασία  8  στη σελίδα 39
Κάνω γραμματική αναγνώριση των λέξεων:δάσκαλοι,φορούν, φορούσαν (3η παράγραφο)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1, 3,4  στις σελίδες 100  - 101
Κάναμε την εργασία 3  στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο:
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 και στις δυο πλευρές του φυλλαδίου.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη  σελίδα 104 και το 1ο κείμενο στη σελίδα 106

ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα που κυκλώσαμε στις  σελίδες 104, 106

Δεν υπάρχουν σχόλια: