Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 6  )

ΟΝΟΜΑ: ............................................................. ΗΜΕΡ. ..............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώνω σωστά :

99.870,    99.970,  ……, ................,   ................., ................,  .................

............., ……,  44.600, 44.601, ................ ,  ................, ......................

.................,   ..............,  ..............., 135.000,  150.000, 165.000, .................


Πλαίσιο κειμένου: Για να βρω τους αριθμούς  που  λείπουν, αρχίζω από τις στήλες ή τις γραμμές που ξέρουμε τους δυο αριθμούς. Προσθέτουμε τους αριθμούς αυτούς και μετά αφαιρούμε το άθροισμα τους από τον αριθμό που θέλουμε να φτάσουμε2. Συμπληρώνω το μαγικό τετράγωνο.(άθροισμα οριζόντια και κάθετα 200.000)
48.000

102.000
 
84.00028.000

3. Συμπληρώνω τις ισότητες:                 
29.000 : 5.000 = ............  περισσεύουν  .....................
45.000 : 8.000 = .............. περισσεύουν  .....................
82.000 : 9.000 = ....................  περισσεύουν  .....................

4. Ο Νίκος έχει 12,40 ευρώ. Αγόρασε μία κασετίνα που έκανε 6,75 ευρώ. Του έδωσε η γιαγιά του 15 ευρώ. Πόσα ευρώ έχει τώρα ο Νίκος
ΛΥΣΗ :                                                                             ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
..............................................................          ...................................................
..............................................................          ....................................................
..............................................................          ...................................................

5. Συμπληρώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: (για να δούμε αν είναι σωστό κάνουμε την πράξη που μας λέει και βρίσκουμε το αποτέλεσμα)
.............  Το οχταπλάσιο  του 10.500 είναι 84.000
............   Το μισό του αριθμού 139.000  είναι 70.300
............  Αν στο αριθμό 25.000 προσθέσω 5 χιλιάδες, θα πάρω 25.005

6. Ένα εργοστάσιο μοίρασε στους εργαζομένους  του  15.900 ευρώ από τα κέρδη του. Κάθε εργάτης πήρε από 300 ευρώ. Πόσοι εργάτες δουλεύουν στο εργοστάσιο αυτό;(γιατί ακόμα δεν ξέρουμε να κάνουμε διαίρεση με τριψήφιο διαιρέτη, χωρίζουμε τον αριθμό σε μικρότερα κομμάτια. Αρχίζουμε με το δεκαπλάσιο του διαιρέτη, όσες φορές μπορούμε,  και μετά πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης  στο υπόλοιπο)
ΛΥΣΗ:                                                                         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
............................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: