Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ
ΟΝΟΜΑ: …………………………………. ΗΜΕΡ. ..................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Το γήπεδο του χωριού μας έχει σχήμα ορθογωνίου. Έχει μήκος 62 μέτρα και πλάτος 35 μέτρα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι η επιφάνειά του;
 ΛΥΣΗ:  ………………………………     ΑΠΑΝΤΗΣΗ
…………………………………………   ……………………….. …………………………………………  ………………………..
…………………………………………  ……………………….. …………………………………………  ………………………..

2. Το γυμναστήριο του σχολείου μας έχει σχήμα τετράγωνο με πλευρά 30 μέτρα. Πόσο είναι το εμβαδόν γυμναστηρίου;
ΛΥΣΗ:  ……………………………………         ΑΠΑΝΤΗΣΗ
……………………………………………  ………………………..
3. Ποιο είναι το εμβαδόν και  η περίμετρος του σχήματος;ΛΥΣΗ: ………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
4. Ο πατέρας του Νίκου θέλει να περάσει πλακάκια στο δωμάτιο του Νίκου. Το μήκος του είναι 3 μέτρα και το πλάτος του είναι 4 μέτρα.  Πόσα τ.μ. πλακάκια θα χρειαστεί;
ΛΥΣΗ:  ………………………………        ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………………     ……………………….. ………………………………………   ………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια: