Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3 -4 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5 στη σελίδα 38 και το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 68 - 69 - 70
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στις σελίδες 68 - 69
Γραμματική στη σελίδα 38
Την εργασία 1 στη σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών  (σε 5 - 10 σειρές)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στον πίνακα.
Μάθαμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό με τριψήφιο πολλαπλασιαστή
Κάναμε την εργασία στη σελίδα 104 και τη μισή 1 (τον πολλαπλασιασμό) στη σελίδα 105
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 5 στη σελίδα  στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις :
365 Χ 138 =
546 Χ 149 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 104 -105 -106 - 107 - 108
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 108
Την εργασία στη σελίδα 107

Δεν υπάρχουν σχόλια: