Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 16-1-2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα " Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο" στη σελίδα 35 και τις ασκήσεις 1,2,3 (μισή)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 35
Γραμματική στη σελίδα 37
Την άσκηση 3 (μισή) σελίδα 38 και την άσκηση 3 στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 72.

ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα 20 στις σελίδες 63,64,65 και τις ασκήσεις 1,2,3(μισή) στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 27
ΕΧΟΥΜΕ: το μάθημα 20 στις σελίδες 63,64 και την άσκηση 3 στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 27

Δεν υπάρχουν σχόλια: