Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 19-1-2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα "Μαγειρεύουμε με ελαιόλαδο" στη σελίδα 40 και τις ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 41
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την ίδια με χθες
Ανάγνωση τη σελίδα 40
Γραμματική θα ξαναδιαβάσουμε τη γραμματική στις σελίδες 38 -39 και τη γραμματική στη σελίδα 41
Την άσκηση 1 στη σελίδα 73 στο Τετράδιο Εργασιών και Να κλίνουμε το ρήμα κοιμάμαι στον αόριστο και στις  τρεις εγκλίσεις (όπως στη σελίδα 41του βιβλίου)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε όλες τις ασκήσεις του μαθήματος 21 στο Τετράδιο Εργασιών στις σελίδες 22-23 και θυμηθήκαμε το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών.
Θα ξαναδιαβάσουμε τη σελίδα 57 και τη  σελίδα 59 (συμπέρασμα).
Γράφουμε το δεκαδικό ανάπτυγμα των αριθμών:
31.501,32
4.635,452
3901,106
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα 2 στις  σελίδες 62 -63. Επισκεφτήκαμε το παρκάκι και μελετήσαμε το οικοσύστημα. Κάναμε τις εργασίες 1,2 στο Τετράδιο Εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ ξανά το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 61

Δεν υπάρχουν σχόλια: