Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Ένα επαναληπτικό για λίγη εξάσκηση. το τεστ του σχολείου θα είναι μικρότερο
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ)

ΟΝΟΜΑ……………………………. ΗΜΕΡ. ………………..

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.     Γράφω τα  παρακάτω γεγονότα με τη σειρά που έγιναν:
(μάχη Μαραθώνα --- Ιωνική επανάσταση --- καταστροφή Μιλήτου --- μάχη Θερμοπυλών  -- μάχη Πλαταιών  -- ναυμαχία Μυκάλης -- ναυμαχία Σαλαμίνας --καταστροφή Ερέτριας )
1. _________________   5._____________________
2. _________________     6._____________________
3. ________________    7. _____________________
4. _________________    8. ____________________
2.     Αντιστοιχίζω ό,τι ταιριάζει:
 Μιλτιάδης            ¨        ¨   Ιωνική επανάσταση
Θεμιστοκλής        ¨         ¨   Μάχη Θερμοπυλών
Λεωνίδας             ¨         ¨   Μάχη Πλαταιών
Μίλητος               ¨         ¨   Ναυμαχία Σαλαμίνας
Παυσανίας            ¨        ¨   Ναυμαχία Σαλαμίνας
Ξέρξης                 ¨         ¨   Αρχηγός των Περσών στις Πλαταιές
Μαρδόνιος           ¨        ¨   Προδότης
Ευρυβιάδης          ¨        ¨   Μάχη Μαραθώνα
 Εφιάλτης             ¨              ¨   Πέρσης βασιλιάς

3. Διαλέγω τη σωστή απάντηση:
Την ιστορία των περσικών πολέμων έγραψε
α) ο Ηρόδοτος           β) ο Θεμιστοκλής       γ) ο Αισχύλος
Η μάχη του Μαραθώνα έγινε
α) το 499 π.Χ.          β) το 480 π.Χ.            γ) το 490 π.Χ.
Στη μάχη των Πλαταιών σκοτώθηκε
α) ο Μαρδόνιος        β) ο Παυσανίας           γ) ο Ξέρξης
Πολέμησαν στο πλευρό των Αθηναίων στο Μαραθώνα
α) οι Πλαταιείς              β) οι Θεσπιείς                γ) οι Σπαρτιάτες
Οι Σατραπείες ήταν:
α) πόλεις,                       β) επαρχίες,                        γ) ποιήματα.
Την Ιωνική επανάσταση βοήθησαν από την Ελλάδα οι πόλεις:
α) Αθήνα και Ερέτρια,          β) Σπάρτη και Ερέτρια,             γ) Αθήνα και Σπάρτη.
Υποστήριξε ότι η ναυμαχία με τους Πέρσες έπρεπε να δοθεί στη Σαλαμίνα:
α) Θεμιστοκλής,                  β) Ευρυβιάδης,                       γ) Αριστείδης.
Ο  Ξέρξης  παρακολουθούσε  τη  ναυμαχία  από  το  όρος :
α) Παρνασσού                  β) Πάρνηθας                     γ) Αιγάλεω
Οι  Έλληνες  ακολούθησαν  στη Σαλαμίνα το  σχέδιο  του :
α) Λεωνίδα                     β) Θεμιστοκλή                    γ)  Ευρυβιάδη

4. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
(.........)    Ο στόλος του Μαρδόνιου βυθίστηκε από τα ελληνικά πλοία κοντά στον Άθω.   
(.........)    Στη β΄  εκστρατεία τους, οι Πέρσες κατέστρεψαν την Ερέτρια, επειδή είχε βοηθήσει την Ιωνική επανάσταση.
(.........)    Ο Εφιάλτης  βοήθησε τους Έλληνες να περικυκλώσουν τους Πέρσες.  
(.........)    Οι Έλληνες κέρδισαν τη μάχη στις Θερμοπύλες.
(.........)    Αρχηγός  των Ελλήνων στις Πλαταιές  ήταν ο Παυσανίας.

5. Συμπλήρωσε τα κενά;
Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. οι Έλληνες της .................................. επαναστάτησαν εναντίον των ................................ Στον αγώνα τους τους βοήθησαν δυο ελληνικές πόλεις η .................................... και η ........................................
Το 492 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών  ο ............................... έστειλε το ........................ με αρκετό στρατό και στόλο εναντίον της Ελλάδας. Η εκστρατεία απέτυχε γιατί ο στόλος καταστράφηκε από τρικυμία στον ...............................
Το 490π.Χ. οι Αθηναίοι και οι .................................... αντιμετώπισαν τους Πέρσες στο ......................................... Αρχηγός των Αθηναίων ήταν ο ..................................... και των Περσών οι .............................. και ........................................
Το 480 π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν πάλι αντιμέτωποι με τους Πέρσες στις .................... ................ Εκεί ο ............................. με 300 Σπαρτιάτες και 700 .......................  θυσιάστηκαν για τη σωτηρία της Ελλάδας. Τον ίδιο χρόνο στη .................................. ο ελληνικός στόλος νίκησε τον περσικό.
Οι τελευταίες αναμετρήσεις Ελλήνων και Περσών έγιναν το 479 π.Χ.  στις .............................. και στη .......................................... .  Και στις δυο νίκησαν οι Έλληνες.  Στη Μάχη των .................................... σκοτώθηκε ο ................................ αρχηγός των Περσών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: