Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10-1-2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την άσκηση 4 στη σελίδα 53 και ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ:
Κάνε κάθετα τις πράξεις;
0,94 – 0,68                    368,03 – 105,9                           
  94,8  - 52,88               7,4 + 62,03 + 9,501
1480,45 – 698,2            23,29 + 4,136                  
0,80 +2 + 41,59               9,39 + 1,4 + 8
ΙΣΤΟΡΙΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας
ΜΕΛΕΤΗ:  Κάναμε τις σελίδες 35 και 56 του βιβλίου και τη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ τη σελίδα 34 του βιβλίου (Αξίζει να διαβάσουμε) και τη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
Την άσκηση 2 στη σελίδα 20 στο  Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: