Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 -1 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας. Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 28 και τις ασκήσεις 1,2 και τη μισή 3.
ΕΧΟΥΜΕ Ανάγνωση σελίδα 28. Ορθογραφία την 1η στροφή στη σελίδα 28. Την άσκηση 3 στη σελίδα 30 καιτη γραμματική στη σελίδα 29.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικέσ ασκήσεις στο φυλλάδιο(1,2,3) και πράξεισ και στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ : την άσκηση 5 στο φυλλάδιο και
1. Βρίσκω το μισό των αριθμών
9,50 : 2                                      4,30:2                   6,50 : 2
4,8:2                     11,6 :2
2. Κάνω τις πράξεις κάθετα:
4,5 + 2                           9,3 - 1,45               6,5 - 3,9
1,5 + 4,75                      4 - 3,75
ΘΡΗΑΣΚΕΥΤΙΚΑ
Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 42 -43
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 42

Δεν υπάρχουν σχόλια: