Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Αντιστοιχίζω κατάλληλα:

1, 09       ·      ·    1 ακέρ. 9εκ.                ·       ·  109/100
3,1          ·      ·    2ακέρ. και  14 εκ        ·       · 31/10  ή   ………
2,14       ·      ·     31 δέκατα                  ·       · ....... ή ........   
2. Βρείτε το αποτέλεσμα:
  5 : 2  = …….            1,5 : 2 = ……..       3,8 : 2 = …………

0,4 + 0,4 +0,4 + 0,4 +0,4 = …………


3. Συμπληρώνω τις ισότητες:
350 λ + .......... = 7,50 Ε        2 Ε - ......... = 1,5 Ε       
2 Χ ......... = 5,5 Ε

4. Σημειώνω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος
 (....... )    25 γραμμ. =  2,5 κιλά         (.........)     567 γραμμ. >  0,6 κ.(........)     11 δεκ.  = 1,1μ.                  (..........)     2,05 = 4,50
(.......)     5εκ  = 0,05μ                        (........)      1,09 = 1,90

5.  Κάνω κάθετα τις πράξεις:
α) 13 – 1,8           β) 12,9 + 0,89          γ) 10 – 2,87    δ) 2 + 0,766. Το απόβαρο ενός δοχείου με μέλι είναι 0,25 κιλά και το καθαρό του βάρος  είναι  2,780  κιλά. Πόσο ζυγίζει το δοχείο και το μέλι που περιέχει(καθαρό Βάρος);
ΛΥΣΗ                                                            ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.......................................................      ...........................................
......................................................        .........................................
.....................................................        ........................................


Δεν υπάρχουν σχόλια: