Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 26 - 3 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις ασκήσεις στις σελίδες 11-12-13 -14 και γράψαμε το Σκέφτομαι και γράφω (άσκηση 1, σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 11
Ορθογραφία τις φρά΄σεις της άσκησης 2 σελίδα 13 και τις λέξεις της άσκηση 4 σελίδα 14
Κλίνω τα ουσιαστικά: ο δρόμος, το πρόβλημα, το κλάσμα, η γιορτή
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 3,4,5,6 και το Λαμπίτσα στις σελίδες 24 -25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
3.597 - 568                    7.693 + 1.768                367 Χ 9          18Χ 58         3..185 : 4
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα 33 στις σελίδες 104 - 105 - 106 και τις ασκήσεις 1,2 στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 40
ΕΧΟΥΜΕ το μάθημα 33 στις σελίδες 104 -105

Δεν υπάρχουν σχόλια: