Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 27 - 3 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την ασκήση 7 στη σελίδα 25 και τις ασκήσεις 2,3, στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες στη σελίδα 91 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να χρωματίσουμε τη σελίδα 90 του βιβλίου και την άσκηση 1 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΟΣΟΙ ξέχασαν τις δοκιμές στις πράξεις που είχαμε να τις κάνουν σήμερα.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε τις σελίδες 41 - 42 στο Τετράδιο εργασιών. 
ΕΧΟΥΜΕ την εργασία 3 στη σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών. 
Έχουμε επανάληψη την ενότητας της Μακεδονίας. Κεφάλαια 30 - 33
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
Για ποιους λόγους έγινε ισχυρή η Μακεδονία;
Ποιες ενέργειες  έκανε ο Φίλιππος μετά τη μάχη της Χαιρώνειας;
Ποια ήταν η πορεία του Μ.  Αλέξανδρου;
Γιατί σταμάτησε την εκστρατεία του στην Ινδία;
Πώς κυβέρνησε το περσικό κράτος ο Μ. Αλέξανδρος;
Γιατί άλλαξε η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου τον κόσμο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: