Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ:
Α)  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ τελειώνουν σε ώντας ή –οντας
Β) ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ τελειώνουν σε –μένος, - μένη,  -μένο

Οι ενεργητικές μετοχές δεν κλίνονται (δεν έχουν τίποτα άλλο).
ΚΑΘΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ  ΕΧΕΙ:
Α) ΓΕΝΟΣ        ¨  αρσενικό (έχει στην ονομαστική του ενικού το άρθρο ο )
                          ¨  θηλυκό    (έχει στην ονομαστική του ενικού το άρθρο η )
                          ¨  ουδέτερο (έχει στην ονομαστική του ενικού το άρθρο το)

Β) ΑΡΙΘΜΟ     ¨ ενικός  (δείχνει ένα πράγμα )
                          ¨ πληθυντικός ( δείχνει πολλά πράγματα )

Γ) ΠΤΩΣΗ         ¨ ονομαστική (έχει ή μπορούμε να βάλουμε μπροστά από 
                             τις μετοχές  τα άρθρα ο, η ,το, οι, τα )
                          ¨ γενική (έχει ή μπορούμε να βάλουμε μπροστά από  
                             τις μετοχές  τα άρθρα του, της των)                                         
                          ¨ αιτιατική  (έχει ή μπορούμε να βάλουμε μπροστά από  
                             τις μετοχές  τα άρθρα το(ν) , τη(ν), το, τους, τις, τα)      τα) 
                          ¨ κλητική (καλούμε κάποιον)


Π.χ  Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της μετοχής δουλεύοντας
Είναι ενεργητική μετοχή του ρήματος δουλεύω.
Π.χ. Να κάνετε γραμματική αναγνώριση της μετοχής τους λυμένους .
Είναι παθητική μετοχή, γένους αρσενικού, πληθυντικού αριθμού, πτώσης αιτιατική  του μετοχής ο λυμένος,  –η, -ο του ρήματος λύνομαι

Δεν υπάρχουν σχόλια: