Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


ΚΑΘΕ ΡΗΜΑ ΕΧΕΙ:
Α) ΦΩΝΗ               ¨  ενεργητική   (-ω)       γράφω
                              ¨  παθητική    (- μαι)      γράφομαι

Β) ΣΥΖΥΓΙΑ     ¨ Α΄ συζυγία  (τελειώνουν σε άτονο –ω και σε –ομαι )
                    ¨Β΄ συζυγία   (τελειώνουν σε τονισμένο  -ώ και σε –ιέμαι ή  -ούμαι)

Γ) ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ       ¨ οριστική  (δείχνει το βέβαιο π.χ. γράφω)
                              ¨υποτακτική (δείχνει αυτό που θέλουμε ή περιμένουμε  
                                   να γίνει   π.χ. να γράφω)
                              ¨ προστακτική (φανερώνει διαταγή, ευχή  π.χ. γράφε)

Όλοι οι χρόνοι έχουν οριστική. Υποτακτική έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και ο παρακείμενος. Προστακτική έχει ο ενεστώτας, ο αόριστος και σπάνια ο παρακείμενος.

Δ) ΧΡΟΝΟ            ¨ ενεστώτας (τώρα)   π.χ. γράφω
                              ¨παρατατικός (χθες συνέχεια)  π.χ. έγραφα
                              ¨ αόριστος  (χθες μια στιγμή)  π.χ. έγραψα
                              ¨ παρακείμενος (ως τώρα)  π.χ. έχω γράψει
                              ¨εξακολουθητικός μέλλοντας (αύριο συνέχεια)
                                      π.χ.  θα  γράφω
                              ¨ στιγμιαίος μέλλοντας (αύριο για μια στιγμή)
                                    π.χ θα γράψω
                              ¨ υπερσυντέλικος (έγινε χθες πριν από κάτι άλλο)
                                                   π.χ.  είχα γράψει
                              ¨συντελεσμένος μέλλοντας(κάτι θα έχει τελειώσει στο
                                 μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή)  π.χ. θα έχω γράψει

Ε) ΑΡΙΘΜΟ          ¨ενικός (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό)
                              ¨ πληθυντικός (εμείς, εσείς, αυτοί, -ές, -ά)

ΣΤ)ΠΡΟΣΩΠΟ     ¨ Α΄ πρόσωπο ( εγώ – εμείς)
                              ¨ Β΄ πρόσωπο (εσύ – εσείς)
                              ¨ Γ΄ πρόσωπο ( αυτός, -ή, -ό – αυτοί, -ές, -ά)


Π.χ  Να κάνετε γραμματική αναγνώριση του ρήματος  να διαβάζεις 
Είναι ρήμα, ενεργητικής φωνής, α΄ συζυγίας, υποτακτικής έγκλισης, χρόνο ενεστώτα, αριθμού  ενικού, β΄ προσώπου του ρήματος διαβάζω

Δεν υπάρχουν σχόλια: