Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ................................................................ ΗΜΕΡ. ............................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να κάνετε τις διαιρέσεις και τις επαληθεύσεις τους:

24.567: 26                    Δοκιμή             45.765 :  85                         Δοκιμή             


2.  Ο μανάβης αγόρασε το πρωί 158 κιλά ντομάτα και το απόγευμα άλλα 142 κιλά. Αν το κιλό το αγόρασε 57 λεπτά, πόσα χρήματα πλήρωσε συνολικά; (να λυθεί με τον πιο σύντομο τρόπο)
ΛΥΣΗ: .............................................................          ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
.........................................................................       ...........................................
........................................................................         ...........................................
3. Ο Νίκος αγόρασε 3 τετράδια και πλήρωσε 2,35 ευρώ,  2 μολύβια και πλήρωσε 1,45 ευρώ, 1 γόμα και πλήρωσε 0,45 λεπτά και 1 κουτί μαρκαδόρους και πλήρωσε 2 ευρώ.
Διατυπώνω ένα ερώτημα         που μπορεί να απαντηθεί. με τα στοιχεία του κειμένου.
.................................................................................................................................
Υπολογίζω πόσα χρήματα πλήρωσε ο Νίκος για να αγοράσει όλα τα πράγματα;
ΛΥΣΗ: .............................................................          ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
........................................................................         ...........................................
.........................................................................         ...........................................
........................................................................         ...........................................
........................................................................          ...........................................
4. Ο Πέτρος αγόρασε 5 μηχανικά μολύβια και πλήρωσε  15 ευρώ και 80 λεπτά. Η Χαρά αγόρασε 3 ίδια μολύβια και πλήρωσε 9 ευρώ και 45 λεπτά.
Ποιο παιδί έκανε την οικονομικότερη αγορά;
ΛΥΣΗ: ............................................................           ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
........................................................................        ...........................................
.........................................................................        ...........................................
.........................................................................        ...........................................
5. Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:

452
349
987
2.368
5.678
Χ 238
Χ 278
Χ 598
Χ 67
Χ 9
Δεν υπάρχουν σχόλια: