Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ1. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 1 – 1.000.000
Για να διαβάσουμε έναν αριθμού χωρίζουμε τα ψηφία του, από δεξιά προς τα αριστερά,  3  - 3 και τα διαβάζουμε όπως έχουμε μάθει. Τα τρία τελευταία δείχνουν μονάδες, τα τρία επόμενα δείχνουν χιλιάδες, τα τρία επόμενα εκατομμύρια κ.λπ

1. Διαβάζουμε τους παρακάτω αριθμούς. (χωρίζουμε πρώτα τους αριθμούς σε τριάδες)
234567  = ................................................................................................................
980201 = .................................................................................................................
200087 = .................................................................................................................
2. Γράφουμε τους αριθμούς:
Διακόσιες πέντε χιλιάδες τριακόσια ένα:                         ......................................
Εννιακόσιες χιλιάδες έντεκα:                                           ......................................
Διακόσιες δώδεκα χιλιάδες τριακόσια είκοσι εφτά:        ......................................
3. Βάζουμε το κατάλληλο σημάδι ανισότητας ή ισότητας:
298.900 ..........  34.998                 134.900 ............135.000            
20.987  ...........  200.987               310.989  ...........  310.989
398.009 ..........  390.090               39.000    ........... 380.000

2. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΣΗ
1Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
2Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
2Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
1ΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ
234.567
123.456
358.023
358.023
2ΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΟΣ
+  123.456
+ 234.567
- 234.567
- 123.456
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
358.023
358.023
123.456
234.567


1Η ΔΟΚΙΜΗ: Αντιστρέφουμε τους όρους της πρόσθεσης και κάνουμε πρόσθεση. Για να είναι σωστή η πράξη μας πρέπει να βρούμε το ίδιο άθροισμα.
2Η ΔΟΚΙΜΗ: Από το άθροισμα αφαιρούμε τον πρώτο προσθετέο. Για να είναι σωστή η πρόσθεση πρέπει να βρούμε το δεύτερο  προσθετέο.
3Η ΔΟΚΙΜΗ: Από το άθροισμα αφαιρούμε  το δεύτερο  προσθετέο. Για να είναι σωστή η πρόσθεση πρέπει να βρούμε  τον πρώτο προσθετέο.

1. Κάνω τις προσθέσεις και τις δοκιμές τους :

Πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
3η δοκιμή
Πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
3η δοκιμή
123.654390.890+25.878+147.871


3.ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
2Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
ΜΕΙΩΤΕΟΣ
290.897
123.678
290.897
ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ
- 123.678
+ 167.219
- 167.219
ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΥΠΟΛΟΙΠΟ
167.219
290.897
123.678


1Η ΔΟΚΙΜΗ: Προσθέτουμε τον αφαιρετέο και το υπόλοιπο. Για να είναι σωστή η αφαίρεση πρέπει να βρούμε το μειωτέο.
2Η ΔΟΚΙΜΗ: Αφαιρούμε από το μειωτέο το υπόλοιπο. Για να είναι σωστή η αφαίρεση πρέπει να βρούμε τον αφαιρετέο.

Κάνω τις αφαιρέσεις και τις δοκιμές της;

πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
πράξη
1η δοκιμή
2η δοκιμή
200.976


500.900


- 198.098


- 398.098


4. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ, ΔΙΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΨΗΦΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΟΣ
345

1.234
234
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
Χ 5

Χ 23
123
ΓΙΝΟΜΕΝΟ
1.725
ΜΕΡΙΚΑ
ΓΙΝΟΜΕΝΑ
3.702
702

+ 24.680
4.680
28.382
 + 23.400
ΓΙΝΟΜΕΝΟ
28.782


Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:

3.456
2.349
234
2.870
345
1.345
Χ 8
Χ 6
Χ 25
Χ 34
Χ 245
Χ 129
5. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΚΑΙ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ  ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ (ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ)
Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης ένα τονίζουμε από αριστερά τον διαιρετέο και λέμε:
Το  3 στο 4 χωράει 1 φορά το γράφουμε στο
πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό1 φορά το 3 .......3
Το γράφουμε κάτω από το
τονισμένο ψηφίο του διαιρετέου και κάνουμε
αφαίρεση.      4- 3 =1
Τονίζουμε το δεύτερο ψηφίο του διαιρετέου
και ο κατεβάζουμε δίπλα στο υπόλοιπο (1)
και γίνεται 15 και λέμε το 3 στο 15 χωράει 5 φορές. Γράφουμε το 5 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό. 5 φορές το 3 = 15 . Το γράφουμε κάτω από τους αριθμούς και κάνουμε αφαίρεση. 15 – 15 =0. Τονίζουμε  και κατεβάζουμε το άλλο ψηφίο του διαιρετέου και λέμε το 3 στο 7 χωράει 2 φορές. Γράφουμε το 2 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό  2 φορές το 3  = 6  Το γράφουμε κάτω από το ψηφίο που κατεβάσαμε και κάνουμε αφαίρεση 7 – 6 = 1 Η διαίρεση τελείωσε  γιατί δεν έχουμε άλλα ψηφία στο διαιρετέο
ΜΕ ΔΙΨΗΦΙΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ


Δύο ψηφία έχει ο διαιρέτης δύο τονίζουμε αριστερά το διαιρετέο και λέμε το 23 στο 34 χωράει 1 φορά . Γράφουμε το 1 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό και γράφουμε
το γινόμενο κάτω από τα τονισμένα ψηφία και κάνουμε     
αφαίρεση.  Τονίζουμε το επόμενο ψηφίο και το κατεβάζουμε δίπλα στο υπόλοιπο μας. Και λέμε το 23 στο 117 χωράει 5  φορές  (όσες το 2 (δεκ) στο 11 (δεκ)) . Γράφουμε το 5 στο πηλίκο και κάνουμε πολλαπλασιασμό. Το γινόμενο το γράφουμε κάτω από τον αριθμό μας (υπόλοιπο αφαίρεσης) και κάνουμε αφαίρεση. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσουν όλα τα ψηφία του διαιρετέου

Η ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΕΊΝΑΙ: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑΙΡΕΤΕΟ     
 ::1. Κάνω τις διαιρέσεις και τις δοκιμές τους:
356 : 4                ΔΟΚΙΜΗ            3.789 : 24             ΔΟΚΙΜΗ
6. ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ( ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΜΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ)

1. Κάνω τις πράξεις:
3/4 + 1/4 =                   3/4 - 1/4 =             5/9 + 2/9 =
                     
7. ΜΑΘΑΜΕ ΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ                 

1. Να γράψεις τα δεκαδικά κλάσματα σαν δεκαδικούς αριθμούς:

 2/10 = ----      7/ 100=  -----    12/10 =   .....   32/1000 = .......   234/10 = ........
2. Να γράψεις τους δεκαδικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα:
2,4 =                    1,54 =                   0,235 =              4,678 =              1,6 =

8. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ, ΝΑ  ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΨΗΦΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗ (ΚΟΜΜΑ) ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ
ΠΧ. 2,987               2 ΚΑΙ 987 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
                               2 ΚΑΙ 9 ΔΕΚΑΤΑ 8 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 7 ΧΙΛΙΟΣΤΑ
1. Διαβάζουμε τους αριθμούς. (με όποιον τρόπο από τους δυο θέλουμε)
2,309 = ....................................................................................................
2,76 = ......................................................................................................
12,938 = .................................................................................................
2.  Γράφουμε τους αριθμούς:
Τρία και είκοσι τρία  εκατοστά             ...................................
Δύο και πεντακόσια εννιά χιλιοστά      ....................................
Ενενήντα οκτώ χιλιοστά                       ....................................
Εφτά χιλιοστά                                       ....................................
3. Βάζουμε τους αριθμούς από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο
2,09      0,987     2,1          1,987     3       2,19
............ < ............ <............ <............ <............ <............

9. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΕΚΑΤΑ, ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ  (ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΝ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΣ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
1. Κάνω κάθετα τις παρακάτω πράξεις:
2,9 + 12,578 =            2,9 – 1,23 =       4 – 2,34 =     1,8 + 2,8 =      3- 1,09 =


10. ΜΑΘΑΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, (ΜΕΤΡΑ, ΔΕΚΑΤΑ, ΕΚΑΤΟΣΤΑ, ΧΙΛΙΟΣΤΑ)  ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ (ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ (ΚΙΛΟ),  ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ, ΤΟΝΟΣ) ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΡΩ, ΛΕΠΤΑ) ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΔΕΚΑΤΑ)  ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΤΟΣ, ΜΗΝΕΣ, ΜΕΡΕΣ, ΩΡΕΣ, ΛΕΠΤΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)

11. ΜΑΘΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
 Π.Χ  3 ΜΕΤΡΑ 2 ΔΕΚΑΤΑ                         Π.Χ  1ΩΡΑ 50 ΛΕΠΤΑ

12. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΙΓΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ Ή ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ  ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ Η ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ. ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΣΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.
ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΙΤΑΜΕ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ  ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΕΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
1. Κάνω τις προσθέσεις:
   2 ώρες  51 λεπτά                     5 δεκ.  7 εκ.                       2κιλά   368 γραμ.
+ 1 ώρες  31 λεπτά             +      7 δεκ.  7 εκ.                   + 3κιλά     68 γραμ.
2. Κάνω τις αφαιρέσεις:

    2 ευρώ     23 λεπτά                2 μ. 3 δεκ. 7εκ                   2 ώρες  34 λεπτά     
 -  1 ευρώ    35 λεπτά             -  1 μ. 4 δεκ. 7εκ                -  1 ώρα    43 λεπτά     
 ΜΑΘΑΜΕ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ


14. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΤΑΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ(ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ)

1. Ο μανάβης  αγόρασε 45κιλά ντομάτες και πλήρωσε  90 ευρώ. Αν αγοράσει 120 κιλά, πόσα ευρώ θα πληρώσει;
ΛΥΣΗ ....................................................................              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
................................................................................         .......................................
...............................................................................          .......................................
2. Τα 15 αυτοκινητάκια κοστίζουν 465 λεπτά. Τα 20 αυτοκινητάκια πόσα λεπτά κοστίζουν;
ΛΥΣΗ ....................................................................              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
................................................................................         .......................................
...............................................................................          .......................................
...............................................................................         
15. ΜΑΘΑΜΕ ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας υπάρχουν 24.897 βιβλία Ελλήνων συγγραφέων και 14.530 ξένων. Σήμερα είναι δανεισμένα 4.989 βιβλία. Πόσα βιβλία υπάρχουν σήμερα στη Βιβλιοθήκη;
ΛΥΣΗ ....................................................................              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
................................................................................         .......................................
...............................................................................          .......................................
2. Σε ένα οινοποιείο υπάρχουν 34.234λίτρα κρασί. Θέλει να τα βάλει σε βαρελάκια των 25 λίτρων. Πόσα βαρελάκια θα χρειαστεί;
ΛΥΣΗ                                                                                 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
        .......................................
        .......................................
        .......................................
3. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν 234 κουτιά με χυμούς. Το κάθε κουτί έχει 12 χυμούς. Πόσους χυμούς έχει το σούπερ μάρκετ;
ΛΥΣΗ ....................................................................              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
................................................................................         .......................................
...............................................................................          .......................................
...............................................................................         .......................................
...............................................................................          .......................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: