Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Φοβάστε τους καρχαρίες;

Του  Γρηγόρη Τσούνη

Οι Καρχαρίες είναι μεταξύ των ζώων που κάθε χρόνο προκαλούν γύρω στους 20 θανάτους, αλλά ησυχάστε όχι στις θάλασσες μας, όχι στη Μεσόγειο! Εικοσιεπτά (27) είδη Καρχαριών που θεωρούνται επικίνδυνοι ζουν στις θά­λασσες της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νοτίου Αφρικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες,
Τις ακτές εκεί, τις παρακολουθούν συ­νέχεια, εδώ και δεκάδες χρόνια και τις έχουν περιφράξει με μεταλλικό σύρμα, ώστε οι καρχαρίες να μην μπορούν να πλησιάσουν.
Στη Μεσόγειο υπάρχουν μερικά είδη που είναι επικίνδυνα, παρ' όλα αυτά δεν είναι πολύ διαδεδομένα και είναι δύσπιστα ως προς τον άνθρωπο με αποτέλεσμα να μην αποτελούν πρό­βλημα για τους λουόμενους και τα μι­κρά σκάφη.
Οι επιθέσεις και οι τραυματισμοί είναι πολύ σπάνιοι και δεν δικαιολογούν τον διάχυτο φόρο που υπάρχει σχεδόν κά­θε καλοκαίρι.
Ελάχιστα είναι τα θανατηφόρα παρα­δείγματα στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Σ' όλο τον κόσμο υπάρχουν 250 είδη καρχαριών εκ των οποίων τα 35 βρί­σκονται στη Μεσόγειο (με τη διαφορά ότι δεν γνωρίζουμε την ακριβή κατανο­μή τους).
Το σχήμα που έχει το σώμα τους, ποι­κίλει από είδος σε είδος. Υπάρχουν είδη που το σώμα τους είναι πολύ αεροδυ­ναμικό και αναπτύσσουν ταχύτητα 70 χιλιομέτρων.
Από μελέτες που έγιναν έχει διαπιστω­θεί ότι κάθε είδος έχει τη δικιά του δια­τροφή. Η τροφή τους αποτελείται, α­νάλογα με το είδος, από πλακτόν, ψάρια, διάφορα κήτη, γαρίδες, καρκι­νοειδή.
Δεν υπάρχουν Καρχαρίες που προτι­μούν το ανθρώπινο κρέας κι αν το βά­λουν στο στόμα τους κατά λάθος δεν τους αρέσει και το αφήνουν, θα μου πείτε φυσικά ότι αν το βάλουν στο στόμα τους τότε είναι πολύ αργά!
Τα λάθη που κάνουν στη τροφική τους επιλογή, οφείλεται στο γεγονός ότι οι καρχαρίες δεν βλέπουν πάρα πολύ κα­λά γιατί έχουν υπερμετρωπία, (δηλ. δεν βλέπουν ούτε κοντά ούτε μακριά καλά) συχνά δεν μπορούν να διακρί­νουν το θήραμα τους και στην αμφιβο­λία τους, το δοκιμάζουν.
Θεωρώ υποχρέωση μου να επαναλά­βω ότι στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο τα είδη που μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα για τον άνθρωπο είναι και σπάνια. Το πιο σπάνιο αλλά επικίνδυνο είδος των θαλασσών μας είναι ο Λευκοκαρχαρίας  που μπορεί να φθάσει και τα 10 μέ­τρα.
Άλλα είδη επιθετικά είναι ο isurus oxyrhinchus,  η Λαμία και η Προπέλα που όλα φθάνουν κατά μέσο όρο τα 4 μέτρα.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για τους καρ­χαρίες, αλλά για το γεγονός ότι οι Έλληνες αν και θαλασσινός λαός, πνί­γονται κατά δεκάδες κάθε χρόνο, δείγ­μα ότι δεν γνωρίζουμε καλά τη θάλασ­σα που μας περιστοιχίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: