Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 19 - 9 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις ασκήσεις στις σελίδες 18 - 19 -20 - 21 (εκτός την άσκηση 6)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 18
Ορθογραφία την άσκηση 7 στη σελίδα 20
Αντιγραφή την άσκηση 7 στη σελίδα 20 (1 ή 2 φορές )
Άσκηση Να υπογραμμίσουμε τα ρήματα στην πρώτη παράγραφο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 12-13 στο Τετράδιο Εργασιών
1. Έχουμε: Να ανεβούμε 50 - 50 από το 0 έως το 500
2. Να κάνουμε τις πράξεις:
    300       59       17         75          18
 + 200    +42    + 37      + 26       + 38

ΙΣΤΟΡΙΑ
Κάναμε το μάθημα 2 στη σελίδα  11  και διαβάσαμε τα παραθέματα στη σελίδα 12
ΕΧΟΥΜΕ: Να μάθουμε τα υπογραμμισμένα κείμενα στη σελίδα 11 ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις ερωτήσεις:
1. Τι έτρωγαν και τι έπιναν οι θεοί;
2. Ποιοι ήταν οι θεοί και τι προστάτευε ο καθένας;
3. Ποιους άλλους "μικρούς" θεούς ξέρετε;
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γλώσσα, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Γυμναστική, Εικαστικά, Αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: