Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 20 - 9 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 1(πάνω στο κείμενο) 2,3 στις σελίδες 13-14 στο Τετράδιο Εργασιών.   Κάναμε την εργασία 6 στη σελίδα 20  του βιβλίου. Μιλήσαμε για το υποκείμενο της πρότασης, για τα γένη , τους αριθμούς και τις πτώσεις των ουσιαστικών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να υπογραμμίσουμε τα ουσιαστικά από τη δεύτερη παράγραφο του μαθήματος στη σελίδα 18 του βιβλίου και 10 από αυτά τα χωρίζω σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα
 ΑΡΣΕΝΙΚΑ
 ΘΗΛΥΚΑ
 ΟΥΔΕΤΕΡΑΑύριο θα πρέπει να έχεις μαζί σου το τετράδιο του Γραπτού Λόγου (Σκέπτομαι και Γράφω)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,4 στις σελίδες 16 - 17  του βιβλίου και τις εργασίες 3,4 στη σελίδα 15 στο Τετ΄ράδιο Εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την άσκηση 3 στη σελίδα 17 του βιβλίου   και την άσκηση 1 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο εργασιών.
Θα πρέπει να ξέρουν τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά  σώματα.
ΜΕΛΕΕΤΗ: Κάναμε το υπόλοιπο μάθημα στις σελίδες 12 -13  του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε πολύ καλά το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 13 του βιβλίου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Γλώσσα, Γλώσσα, Αγγλικά, Θεατρική Αγωγή, Γυμναστική, Μαθηματικά, Θρησκευτικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: