Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 - 9 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 14 στο Τετράδιο Εργασιών και γράψαμε το 1ο Σκέφτομαι και γράφω.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε 2 φορές το επόμενο μάθημα στις σελίδες 21-22 του βιβλίου και να κάνουμε τις δυο επαναληπτικές ασκήσεις στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 2 -4 στις σελίδες 14 -15 στο Τετράδιο Εργασιών και τις εργασίες 1,2 3 μισή στις σελίδες 18 - 19 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε και να μάθουμε την προπαίδεια του 1,2,5,10 και να λύσουμε τις επαναληπτικές ασκήσεις στο φυλλάδιο.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κάναμε το 2ο μάθημα στις σελίδες στις σελίδες 11,12,13
ΕΧΟΥΜΕ: Να μάθουμε: "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 13 και να χρωματίσουμε τους σταυρούς στη σελίδα 13
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ,  ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: