Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24 - 9 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Συζητήσαμε για το προηγούμενο σκέφτομαι και γράφω. Είδαμε και συζητήσαμε λάθη που έγιναν στο Σκέφτομαι και γράφω. Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 21-22 του βιβλίου και τις ασκήσεις 1,2,3,4,5,6,7,10 στις σελίδες 22-23-24
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 21
Ορθογραφία την άσκηση 10 στη σελίδα 24
Να γράψουμε ένα σκέφτομαι και γράφω με θέμα: Η τάξη μου, όπως γράψαμε για την αυλή του σχολείου μας. Μπορώ να δω τις φωτογραφίες και το λεξιλόγιο από το φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την υπόλοιπη άσκηση 3 στη σελίδα 19 του βιβλίου και τις εργασίες στις σελίδες 16-17 στο Τετράδιο Εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ Να μάθουμε την προπαίδεια των αριθμών 1,2,3,4,5,10
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το δεύτερο μάθημα στις σελίδες 14,15,16
ΕΧΟΥΜΕ Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 16 και την εργασία 5 (γράφουμε κανόνες για την τάξη και την ομάδα) στη σελίδα 6 στο Τετράδιο Εργασιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
Αγγλικά, Γυμναστική, Γλώσσα, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Πληροφορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: