Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 25 - 9 -2012

ΓΛΩΣΣΑ:Κάναμε τις εργασίες 8,9 στη σελίδα 24 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 16-17 στο Τετράδιο Εργασιών. Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 25 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1 στη σελίδα 25 του βιβλίου
Να βρούμε τα ουσιαστικά στις δυο πρώτες παραγράφους του μαθήματος στη σελίδα 21 του βιβλίου (από αρχή του μαθήματος έως τάξη του άλλου) και να τα χωρίσουμε ανάλογα με τον αριθμό που βρίσκονται (ενικός- πληθυντικός)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2, 3 μισή στις σελίδες 20-21 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ Να μάθουμε πολύ καλά την προπαίδεια του 6 και να θυμηθούμε την προπαίδεια των αριθμών 1,2,3,4,5
ΙΣΤΟΡΙΑ:Διαβάσαμε τα παραθέματα στις σελίδες 13 -14 και απαντήσαμε τις ερωτήσεις στη σελίδα 14 του βιβλίου. Διαβάσαμε τις εργασίες 1,2 που είχαμε στο σπίτι στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών και κάναμε τις εργασίες 1,3 στη σελίδα 6
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το μύθο της Ευρώπης και να το ξέρουμε με λίγα λόγια και την εργασία 2 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ
Τα παιδιά θα σχολάσουν 1:15  λόγω απεργίας.
Το ολοήμερο δε θα λειτουργήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: