Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε το τεστ της ενότητας. Διαβάσαμε το μάθημα στη σελίδα 28 και κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 29
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 28
Στην πρώτη παράγραφο του μαθήματος θα υπογραμίσουμε τα ουσιαστικά και θα κυκλώσουμε τα ρήματα. Στη συνέχεια θα γράψουμε τα ουσιαστικά στην ονομαστική του ενικού χωρίζοντας τα σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα. Τα ρήματα θα τα γράψουμε στο πρώτο πρόσωπο του ενεστώτα (εγώ τώρα )
ΠΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΑ                  ΘΗΛΥΚΑ               ΟΥΔΕΤΕΡΑ
          Ο φίλος                       η γιαγιά,
ΡΗΜΑΤΑ: Εγώ παίζω, βγαίνω κλπ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επανάληψη στην προπαίδεια και κάναμε τις εργασίες 1,3 (μισή) στο βιβλίο στις σελίδες 22-23 του βιβλίου
ΕΧΟΥΜΕ: Την άσκηση 2 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών και να γράψουμε δυο φορές την προπαίδεια του 6 και του 7 στο τετράδιό μας οριζόντια. ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΠΟΡΩ,  ΤΟΥ 6 ΚΑΙ ΤΟΥ 7
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 16 - 17 .
ΕΧΟΥΜΕ να μάθουμε το Πάτερ ημών στη σελίδα 17 (μόνο την προσευχή, όχι την εξήγηση)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ: Αγγλικά, Γυμναστική, Γλώσσα, γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Πληροφορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: