Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 - 10 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 3,4,5,6,στις σελίδες 29-30-31 και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 20-21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 31
Αντιγραφή και ορθογραφία την άσκηση 5 (μέρες της εβδομάδας) σελίδα 31 και την άσκηση 1 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών τον πίνακα(κλίση ρημάτων)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 2,3,4 στη σελίδα 23 και την εργασία 1 στη σελίδα 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις ασκήσεις 3,6  στις σελίδες 20-21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε την εργασία 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Γλώσσα, Γλώσσα, Γυμναστική, Μαθηματικά, Ιστορία, Ευέλικτη Ζώνη, Αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: