Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 11 - 10 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 7,8,9, στις σελίδες 38-39 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 25 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση στη σελίδα 39 την άσκηση 8
ΑΣΚΗΣΗ: Υπογραμμίζω στην τελεταία παράγραφο του μαθήματος, στη σελίδα 37, τα ουσιαστικά. Γράφω οκτώ (8) από αυτά στη γενική του αριθμού που βρίσκονται και τα χωρίζω σε συλλαβές:
παράδειγμα:  
ΛΕΞΗ                         ΓΕΝΙΚΗ                 ΣΥΛΛΑΒΕΣ
τετράδιο                    του τετραδίου           τε-τρά - δι - ο
ΙΣΤΟΡΙΑ
Κάναμε την εισαγωγή της ενότητας και   το πρώτο μάθημα στις σελίδες  21-22-23-24-25. Κάναμε την άσκηση 1 (προφορικά) στη σελίδα 10.
Εχουμε το μάθημα στη σελίδα 23 (με λίγα λόγια) και τις εργασίες 2,3, στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 10
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιοι ήταν οι γονείς του Ηρακλή;
Πώς ο Δίας βοήθησε τον Ηρακλή να γίνει ανίκητος;
Ποιο ήταν το πρώτο κατόρθωμα του Ηρακλή;
Πού ζούσε και με ποιους ο Ηρακλή όταν μεγάλωσε;
Τι κακό έκανε στην οικογένειά του και γιατί;
Ποιος ήταν ο χρησμός του Μαντείου των Δελφών;

Επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο της πόλης μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Μαθηματικά, Μελέτη, Θρησκευτικά, Θεατρική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη, Ευέλικτη Ζώνη, Γυμναστική

Δεν υπάρχουν σχόλια: