Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
( 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ ……………………………… ΗΜΕΡ. …………………
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Υπογράμμισε το σωστό:
α) Ο Δίας ήταν: 1 .Πατέρας των θεών
                  2.Αδερφός του Αγήνορα
                  3. Τιτάνας
β) Γυναίκα του Δία ήταν : 1 .Η Ρέα
                                             2.Η Αθηνά
                                  3.Η Ήρα
γ) Ο Δίας έκλεψε την Ευρώπη μεταμορφωμένος σε:      1 .αγελάδα
                                                                                          2.αγριόχοιρο                                                                 
                                                                                          3.ταύρο
δ) Ο Ερμής κρατούσε στο χέρι του : 1.Τρίαινα
                                                               2. Ασπίδα  
                                                                               3.Κυρήκειο
2. Συμπληρώνω με την κατάλληλη λέξη:
Ήταν ο πατέρας των Τιτάνων:       _______________________
Ήταν σύζυγος της Ρέας:                ________________________
Εκεί κατοικούσαν οι Θεοί:           ________________________
Έτσι ονομάστηκε ο πόλεμος των Θεών με τους Τιτάνες: __________________
Ήταν πατέρας των Θεών:                 ______________________
Το έπιναν οι Θεοί:                            ______________________
Η τροφή των Θεών:                           ______________________
Γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία:    ______________________
Ο θεός της φωτιάς :  _________________
Η θεά της σοφίας:     _________________                                                                  
3. Γράψε με λίγα λόγια το μύθο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Γράψε τέσσερις από τους θεούς του Ολύμπου και τι προστάτευε ο κάθε θεός (τα κορίτσια θεές και τα αγόρια θεούς).
α) …………………………………………………………………………………….
β)……………………………………………………………………………………..
γ)…………………………………………………………………………………….
δ) …………………………………………………………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: