Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-10-2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 28-29 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 1 στη σελίδα 28 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 6 στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω τις πράξεις κάθετα:
38 + 54 =                            248 + 58 =             95 - 56 =
48 + 188 =                          79 + 89 =               96 + 75 =
72  +18 =                           90 - 27 =                 754 +148 =
931  - 762 =
Μαθαίνω το μέτρο και τις υποδιαιρέσεις του:
1 Μέτρο = 10 εκατοστόμετρα (δέκατα ) = 100 εκατοστόμετρα (εκατοστά) = 1.000 χιλιοστόμετρα (χιλιοστά)
1 δέκατο = 10 εκατοστά = 100 χιλιοστά
1 εκατοστό = 10 χιλιοστά
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 29- 30 του βιβλίου
ΕΧΟΥΜΕ : Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 30
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 22 -23
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση  στη σελίδα 23
Την άσκηση Συζητώ και γράφω στη σελίδα 23
 Κάναμε επαναληπτικές ασκήσεις στη γλώσσα.
Όσοι δεν τελείωσαν την άσκηση να την τελειώσουν στο σπίτι.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Γλώσσα, Γλώσσα, Γυμναστική, Μαθηματικά Αγγλικά, Θρησκευτικά, Εικαστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: