Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18 -10 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες  2,3,4  στο βιβλίο στις  σελίδες 41,42 και τις εργασίες 1,2,3, στις  σελίδες 31,32 στο Τετράδιο εργασιών. Συζητήσαμε το Σκέφτομαι και γράφω.
ΕΧΟΥΜΕ: Αντιγραφή και ορθογραφία τα ουσιαστικά στη σελίδα 44 του βιβλίου.
Να συμπληρώσουμε τα γράμματα που λείπουν στα ουσιαστικά στη σελίδα 43 του βιβλίου.
Την άσκηση 4 στη σελίδα  32 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 31,32.
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 32.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 26, 27  και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα  11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 26 με δικά μας λόγια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Μαθηματικά, Μελέτη, Θρησκευτικά, Θεατρική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη, Ευέλικτη Ζώνη,  Γυμναστική

Δεν υπάρχουν σχόλια: