Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 25 - 10 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Διαβάσαμε από το Ανθολόγιο το μάθημα στις σελίδες 99 - 103
Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα  46
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 28 -29 και τις εργασίες 1,2,3 μισή στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 28 με δικά μας λόγια και να τελειώσουμε την εργασία 3 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 36  37 (Α, Γ, Δ)
ΕΧΟΥΜΕ: Να μπορούμε να απαντούμε στις ερωτήσεις από τα πλαίσια Α,Γ,Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια: